Ontwikkeling van medezeggenschap 3.0

We hebben een verhaal nodig over de toekomstige rol van de ondernemingsraad. Niet zomaar een soort van ‘stip op de horizon-verhaal’ maar een boeiend verhaal. Een verhaal wat begint bij hoe maatschappelijke onderstromen en trends ons denken over organiseren en besturing beïnvloed. Vervolgens welke besturing past en welke principes leidend zijn. Daarna kunnen we aan de slag om uit te vinden wat dan de toegevoegde waarde van de ondernemingsraad is. Vanuit het gegeven dat zij een belangrijke stakeholder is met een unieke rol en positie binnen de organisatie. Daarom kan- en moet de ondernemingsraad een wezenlijke bijdrage leveren aan het realiseren van de ambitie van de organisatie waar mensen betekenis kunnen geven aan hun dagelijks werk en waar vertrouwen de basis is van waaruit gewerkt wordt.

Of we het nu nieuwe medezeggenschap gaan noemen of medezeggenschap 3.0 is volgens mij niet echt relevant. Het gaat ten eerste om een omslag in denken en doen, niet alleen van de ondernemingsraad zelf maar ook van bestuurders en HR-managers. Bovendien gaat het om een goed samenspel tussen bestuurder(s) en ondernemingsraad. Wat de ontwikkeling van een ondernemingsraad een impuls kan geven is dat Bestuurders traditionele opvattingen ter discussie gaan stellen en terug gaan naar de essentie (wat is ook alweer de bedoeling van een de ondernemingsraad?). De ondernemingsraad kan anders gaan werken door meer te focussen op de kwaliteit van het besluitvormingsproces in plaats van meningen uitwisselen over inhoudelijke vraagstukken.

Morgen gewoon maar mee beginnen!

 

 

Praten over strategie, hoe doe je dat en welke vragen stel je dan?

Strategie; sommige or-leden smullen van het onderwerp, anderen vinden het maar vaag en oninteressant. In workshops stel ik wel eens de volgende vraag aan or-leden. “wie vindt dat strategie een onderwerp van de or is”? Meestal steekt meer dan 70% een hand op. Uit een klein onderzoek op sociale media (januari 2017) zegt zelfs 86% ja op deze vraag!

Lees meer

Help, we hebben weer een OR vergadering!

Ken je dat gevoel na een or-vergadering dat je het ‘zonde van je tijd vond’?  Heb je je zitten ergeren aan niet ter zaken doende opmerkingen? Of is de stijl van de voorzitter zodanig dat er te veel ruimte is voor uitweiden. Steeds meer or-leden klagen over de or-vergadering en vinden dat het echt anders moet. Vergaderen blijft een ’thema’ voor een or-training en goede lessen blijken snel weer vergeten. Maar, slimmer vergaderen kun je leren. In deze blog nog de beste tips.

Opstellen agenda en aanleveren van punten

  1. Maak afspraken over het indienen van een agendapunt. Ten eerste moet duidelijk zijn wie ‘eigenaar’ is van het ingebrachte punt. Geef bij ieder punt aan:

Lees meer

Zelfsturing, een schitterend idee!

Tijdens een informeel gesprek met de or zag ik de directeur stralen als nooit tevoren. Zij vertelde over haar schitterende idee, n.l. zelfsturing. Zij had er de laatste tijd veel over gelezen en gehoord. Het concept ‘zelfsturende teams’ was een paar maanden geleden ook goed aangeslagen in het managementteam. Na het vrijmaken van budget was het eerste zelfsturende team binnen de organisatie van start gegaan en er zouden steeds meer teams volgen. Het zat nog wel allemaal nog in de pilotfase maar hoe dan ook er was geen weg meer terug volgens haar. Zelfsturing is de kans om eindelijk eens over te gaan op een ander manier van werken. En..dat werd volgens haar wel eens tijd! En by the way…iedere medewerker wil toch echt meer eigenaarschap en verantwoordelijkheid!  Het zou er voor iedereen alleen maar leuker op worden!

Lees meer

Heeft de ondernemingsraad robotisering al op de agenda?

De veranderingen in ons werk gaan sneller dan we denken! Robots zullen in de toekomst delen van het werk gaan overnemen. Voor veel mensen is deze verandering beangstigend. Heeft de ondernemingsraad het onderwerp al op de agenda staan? Hoe kun je eigenlijk anticiperen op deze ontwikkeling? Heeft robotisering een relatie met de ontwikkeling van zelfsturing en bijbehorende leercultuur? schermafbeelding-2016-11-02-om-12-23-57

Lees hier het hele artikel uit OR&communicatiehele-artikel-de-robot-de-baas

Is de ondernemingsraad wel klaar voor zelfsturing?

Het onderwerp zelfsturing lijkt het belangrijkste thema voor de ondernemingsraad te zijn. Vaak zijn er vragen, heikele punten en dilemma’s die tijdens studiedagen aan de orde komen. Meestal zijn or-leden van mening dat de organisatie nog lang niet ‘klaar’ is voor zelfsturing. Er worden hiervoor veel argumenten aangedragen en vooral gepraat over meningen, beelden en persoonlijke ervaringen. Lees meer

Empowerment; anders denken anders doen!

Afgelopen maanden had ik in verschillende gesprekken steeds hetzelfde thema op tafel liggen n.l. empowerment. OR-leden vroegen zich af hoe zij zelf een bijdrage konden gaan leveren aan empowerment van medewerkers. Het gaf ook discussie want een OR die medewerkers wil empoweren is ook wel erg paternalistisch en betuttelend. Zitten medewerkers eigenlijk wel te wachten om door de OR empowered te worden Is het wel een taak van de OR en zo ja, hoe doen we dat dan? Wat is de betekenis van empowerment? Wat is de relatie tot de ontwikkeling van zelforganiserende teams en bijbehorende cultuuromslag? Lees meer