Publicaties

 • 2015 Invloed op zelfsturing, Vakmedianet, thema: OR in Bedrijf
 • 2014 Sociale media en ondernemingsraad, Vakmedianet, ORstrategie en beleid optiek 21
 • 2014 OR en achterban, Vakmedianet, OR Praktijk
 • 2014 OR en professioneel vergaderen, OR Praktijk
 • 2013 OR en sociale media, OR Praktijk

Artikelen OR &communicatie

2016

 • Empowerment
 • Anders denken, anders doen!
 • Vloggen, bloggen of periscope; achterbancommunicatie in 2016

2015

 • Invloed op zelfsturing
 • Help!, we mogen de cultuur veranderen
 • Zelfsturing en leiderschap
 • Zelfsturing; OR neem de regie!
 • Vergaderen 3.0
 • Lastpost in de OR
 • Blended learning