Hieronder een greep uit onze klantreacties:

Wij hebben Saskia in de arm genomen voor een vraagstuk met betrekking tot de OR van onepointNL. Ze is professioneel, neemt de tijd en is zeer kundig in haar werkzaamheden, afgestemd op de vraag van de klant. Een zeer waardevolle OR adviseur.

Sinds enkele jaren worden wij als ondernemingsraad begeleid door Saskia. We zijn heel blij met haar! Zij bereidt de trainingen heel goed voor en weet een gevarieerd programma neer te zetten met de thema’s die we aandragen. Haar kracht is echt dat ze oog heeft voor de groep en het individu. Ze weet ons als team elke keer weer verder te brengen. We komen uit de training terug met concrete plannen om sons werk te verbeteren. Ik raas Saskia echt aan als je als ondernemingsraad getraind wil worden op inhoud en proces.

6032e4_1a932e674fe744c99a33b9c413b75b28“Saskia is een sprankelende trainer. Door een gedegen voorbereiding en prettige beeldende werkvormen zijn de trainingen van Saskia heel inspirerend. In een tweedaagse training ‘futuriseren’ heeft Saskia ons als OR begeleid naar een blik in de toekomst. Dit heeft ons houvast gegeven om in chaotische tijden vanuit onze eigen visie toekomstgericht te kunnen adviseren”

6032e4_1a932e674fe744c99a33b9c413b75b28“Door de aanpak van Saskia worden wij als OR gestimuleerd om “out of the box” én in scenario’s te denken. Hierdoor vallen ontbrekende puzzelstukjes op hun plek. Het helpt de OR vanuit medewerkersperspectief een strategische agenda op te stellen, die aanvullend werkt op het beleidsplan van onze GGZ-jeugd-organisatie, nu en in de toekomst!”

heldring“Als ondernemingsraad van de OGHeldring maken wij al jaren gebruik van de kennis van Saskia Reijnen. Een enkele keer hebben wij een uitstapje naar een andere organisatie gemaakt, maar niets voldoet aan de kennis en kunde van Saskia Reijnen. Als OR kunnen we steeds vertrouwen op de groei die zij onze OR laat doormaken. Saskia is iedere OR aan te raden!”

logo_dichterbij“Wat naar mijn mening pinq bijzonder maakt is de persoon Saskia Reijnen.

Als Centrale Ondernemingsraad wilden we zichtbaarder en bereikbaarder zijn voor zowel de Ondernemingsraden van Dichterbij als voor de medewerkers. Via een van de Ondernemingsraden die al ervaring had met de werkwijze van Saskia Reijnen, was het contact snel gelegd. Dit heeft er toe geleid dat op zeer korte termijn zowel de Centrale Ondernemingsraad als de 11 Ondernemingsraden van Dichterbij samen een communicatieplan hebben opgezet rondom medezeggenschap en welke middelen (o.a. sociale media) we hier voor zouden kunnen gebruiken .We hebben daarvoor gezamenlijke trainingsdagen georganiseerd, maar ook per Ondernemingsraad is er individuele ondersteuning geweest door Saskia Reijnen. Het resultaat was dat de onderlinge samenwerking, waarbij er gebruik gemaakt werd van elkaars expertise, het halen en brengen van informatie een enorme “boost” heeft gekregen; waren we eerst 12 afzonderlijke eilanden nu is er één medezeggenschap binnen Dichterbij die elkaar weten te vinden en als een blok optreden indien nodig. Ook naar buiten toe stralen we meer en meer eenheid uit, denk hierbij aan berichtgevingen, logo, visie en werkwijze.

De organisatie Dichterbij heeft de positieve resultaten hiervan ondervonden en zowel de medewerkers als de organisatie varen er wel bij. Dit was zeker niet tot stand gekomen als we geen gebruik hadden gemaakt van de energieke, enthousiaste, en doortastende manier van werken van Saskia Reijnen die vooral gefocust was op de doelen die behaald moesten worden”.

Tijdens onze studiedagen hebben we gebruik gemaakt van de kennis en ervaring van Saskia.
Wij hebben dit als zeer prettig en leerzaam ervaren. Zij heeft door haar flexibele opstelling goed kunnen aansluiten bij de thema’s waar wij als ondernemingsraad op dat moment mee bezig waren (zelfsturing & veranderende rol van de or). Saskia’s enthousiasme en proactieve houding werken aanstekelijk en heeft ons gestimuleerd in het realiseren van onze doelen.

6032e4_4be7b88f6cec46af8bdd08b4faa367c9“Saskia houdt ons als OR al vanaf 2010 op een creatieve, confronterende en inspirerende manier een spiegel voor waardoor wij met nieuwe inzichten terugkomen van een training. Wij zijn daardoor beter in staat bewust onze rol als OR te kiezen in een proces.”

6032e4_409add6ef94a461984e6f2e69c1f9aaf“Jij hebt voor PLUS Retail Oost vanaf 2010 verschillende OC-trainingen verzorgd. De trainingen waren interactieve trainingen welke goed waren afgestemd op de behoefte van de individuele deelnemers/totale groep. Jouw werkwijze spreekt ons zeer aan om uiteenlopende redenen. Je specifieke vakkennis (medezeggenschap, sociale media), jarenlange ervaring, grote netwerk, wijze van kennisoverdracht (rustige communicatie) en enthousisme hebben ervoor gezorgd dat wij veel geleerd hebben. Tevens ben je goed in staat de juiste toon te vinden. Hiermee heb je veel medewerking/vertrouwen gekregen van de deelnemers”

6032e4_eb51518ded97441ab658efe7be901772Saskia is in staat geweest gedurende de afgelopen jaren onze OR op een hoger plan te trekken. Haar aanpak kenmerkt altijd een verrassende werkwijze, waarbij theorie en praktijk elkaar afwisselen. Leuk afwisselend en leerzaam!

6032e4_083af13f83ac4923842c8e82b6b1a2b9Saskia was 11 jaar werkzaam als adviseur, trainer en coach bij Odyssee organisatieontwikkeling en medezeggenschap. Zij kenmerkt zich door een hoge mate van professionaliteit. Zij is iemand die weet wat belangrijk is voor klanten en daarna handelt. Iemand die met humor en en creativiteit groepen naar haar hand zet. Een betrouwbare vakvrouw en energieke collega!