Hoe staat het met het leiderschap binnen de OR zelf?

Leiderschap is belangrijk in ons dagelijks leven. Or-leden praten graag over de tekortkomingen van leidinggevenden. Maar, hoe staat het met de kwaliteit van het leiderschap in de or zelf? [/]

Hoe kunnen or-leden zelf meer verantwoordelijkheid nemen en meer leiderschap tonen? Hoe kun je als voorzitter nog beter de taken verdelen? Kortom, beoordeel zelf eens de kwaliteit van het leiderschap in de or en ga ermee aan de slag!

Ga eens met elkaar in gesprek over het leiderschap binnen de OR. Het dagelijks bestuur kan hierin het initiatief gaan nemen. Onderstaande vragenlijst kan je hierbij behulpzaam zijn.

Aspect van leiderschap Nee Ja Geen ja/

geen nee

1. Ik voel mij gehoord in de OR?      
2. Ik ervaar zelfvertrouwen in de OR?      
3. We delegeren in de OR?      
4. Ik ervaar een sfeer van vertrouwen in elkaar?      
5. We spreken elkaar aan?      
6. We hebben communicatieregels afgesproken?      
7. We kijken over de grenzen van het OR werk heen?      
8. We verzamelen informatie?      
9. We zijn gericht op de ‘wij’ en niet op de ‘ik’?