drs. Saskia Reijnen

Ik ben in 2019 afgestudeerd aan de Open Universiteit (managementwetenschappen). Ik heb onderzoek gedaan naar de vormgeving van collectivistisch leiderschap in teams. Meer dan 15 jaar adviseer ik ondernemingsraden en Raden van bestuur over de ontwikkeling van medezeggenschap.

Kwaliteit

  • Registratie MZ-register
  • Erkend opleider CRKBO

6032e4_23589ffd4e304e259965ce1932ad2e5a

Werkwijze

Ik zorg voor een professionele aanpak en maak waar wat ik beloof. Dat doe ik op een heldere en creatieve wijze. Ik kom graag en uiteraard geheel vrijblijvend eerst persoonlijk kennismaken om uw vraag te bespreken, te analyseren en zorgvuldig te plaatsen binnen de context van uw organisatie. Op basis van dit gesprek kunt u altijd rekenen op maatwerk. Dat doe ik door uw vraag concreet te vertalen in een adviestraject en/of trainingsprogramma. Daarin omschrijf ik compact uw vraag, en het gewenste resultaat vertaald in doelen en werkwijze. Uiteraard is uw investering glashelder.

Visie op medezeggenschap: “Medezeggenschap is van iedereen”!
Medezeggenschap beleg je niet bij een ondernemingsraad, maar bij mensen zelf. Uiteraard binnen heldere kaders met respect voor rollen.

Rol van de ondernemingsraad

De ondernemingsraad is belangrijk om een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van de besluitvorming