Hybride werken

De invloed van de OR op het hybride werken 

Hybride werken gaat niet alleen maar over thuiswerken. Centraal staat het werken op basis van vertrouwen en verantwoordelijkheid. Dit heeft gevolgen voor leidinggevenden en medewerkers. Immers waar medewerkers voorheen in beeld waren, werken zij nu op afstand. Dat vraagt om andere wijze van leidinggeven, dat uitgaan van vertrouwen en zorgt dat medewerkers zich verbonden blijven voelen. Ook wordt van medewerkers meer autonomie, verantwoordelijkheid en eigenaarschap verwacht. Maar de vraag is of iedere medewerker hierop zit te wachten. Kortom, hybride werken is dus vooral ook een cultuurverandering!

Hybride werken vraagt ook het anders organiseren van werkprocessen en beschikbaar stellen van ICT-faciliteiten. Bovendien moet nagedacht worden over het huisvestingsbeleid en het aanpassen van de werkomgeving. Hierbij spelen Arbo-zaken een belangrijke rol want hoe dan ook de werkgever is verantwoordelijk voor goede en veilige arbeidsomstandigheden.

Een ding is zeker, de ondernemingsraad heeft een belangrijke- en actieve rol bij ontwikkeling van hybride werken in de organisatie. Ook vraagt het van de ondernemingsraad om zelf het werk anders te gaan organiseren en op een andere wijze te gaan communiceren met de achterban.

Zin in een studiedag over hybride werken? 

Op deze dag staat alles in het teken van:

 • Hybride werken en de rol van de ondernemingsraad.
 • De werkwijze van de ondernemingsraad zelf én de communicatie met de achterban in het hybride tijdperk.

Je krijgt concrete handvatten aangereikt hoe de or hiermee aan de slag kan gaan. Bovendien is het een mooie gelegenheid om ervaringen uit te wisselen wat helpt om je visie op hybride werken verder aan te scherpen.

Onderwerpen:

 • Inleiding over hybride werken (wat is het, voor-en nadelen)
 • Hybride werken en de betekenis voor de organisatie zoals:
 • Bedrijfsvoering & ICT ondersteuning
 • Huisvestingsbeleid
 • Cultuurverandering & HR-beleid
 • Ontwikkeling van leiderschap & zelfsturing
 • Hybride werken en de veranderingen voor medewerkers zelf
 • Hybride werken in relatie tot Arbo-zaken en de rol van de ondernemingsraad daarbij
 • Rol van de ondernemingsraad bij de ontwikkeling van hybride werken in de organisatie
 • Werkwijze van de ondernemingsraad zelf want hoe ga je als ondernemingsraad het werk anders organiseren?
 • Communicatie met de achterban; let’s go digital!