Ontwikkeling van medezeggenschap 3.0

We hebben een verhaal nodig over de toekomstige rol van de ondernemingsraad. Niet zomaar een soort van ‘stip op de horizon-verhaal’ maar een boeiend verhaal. Een verhaal wat begint bij hoe maatschappelijke onderstromen en trends ons denken over organiseren en besturing beïnvloed. Vervolgens welke besturing past en welke principes leidend zijn. Daarna kunnen we aan de slag om uit te vinden wat dan de toegevoegde waarde van de ondernemingsraad is. Vanuit het gegeven dat zij een belangrijke stakeholder is met een unieke rol en positie binnen de organisatie. Daarom kan- en moet de ondernemingsraad een wezenlijke bijdrage leveren aan het realiseren van de ambitie van de organisatie waar mensen betekenis kunnen geven aan hun dagelijks werk en waar vertrouwen de basis is van waaruit gewerkt wordt.

Of we het nu nieuwe medezeggenschap gaan noemen of medezeggenschap 3.0 is volgens mij niet echt relevant. Het gaat ten eerste om een omslag in denken en doen, niet alleen van de ondernemingsraad zelf maar ook van bestuurders en HR-managers. Bovendien gaat het om een goed samenspel tussen bestuurder(s) en ondernemingsraad. Wat de ontwikkeling van een ondernemingsraad een impuls kan geven is dat Bestuurders traditionele opvattingen ter discussie gaan stellen en terug gaan naar de essentie (wat is ook alweer de bedoeling van een de ondernemingsraad?). De ondernemingsraad kan anders gaan werken door meer te focussen op de kwaliteit van het besluitvormingsproces in plaats van meningen uitwisselen over inhoudelijke vraagstukken.

Morgen gewoon maar mee beginnen!