Zelfsturing, een schitterend idee!

Tijdens een informeel gesprek met de or zag ik de directeur stralen als nooit tevoren. Zij vertelde over haar schitterende idee, n.l. zelfsturing. Zij had er de laatste tijd veel over gelezen en gehoord. Het concept ‘zelfsturende teams’ was een paar maanden geleden ook goed aangeslagen in het managementteam. Na het vrijmaken van budget was het eerste zelfsturende team binnen de organisatie van start gegaan en er zouden steeds meer teams volgen. Het zat nog wel allemaal nog in de pilotfase maar hoe dan ook er was geen weg meer terug volgens haar. Zelfsturing is de kans om eindelijk eens over te gaan op een ander manier van werken. En..dat werd volgens haar wel eens tijd! En by the way…iedere medewerker wil toch echt meer eigenaarschap en verantwoordelijkheid!  Het zou er voor iedereen alleen maar leuker op worden!

Hoe verder

Een aantal maanden later sprak ik de voorzitter van de or en vroeg hem hoe het ging met het ‘schitterende idee’ van de wethouder. Hij zuchtte en vertelde dat veel medewerkers het schitterende idee eerder meer als een ‘schitterend ongeluk’ ervaren. Aan geld geen gebrek maar er waren geen duidelijke kaders gesteld. Er was ook geen goede begeleiding van teams en medewerkers voor wie alles nieuw was. Met als gevolg dat medewerkers en teams zo ieder hun eigen interpretatie van het begrip ‘zelfsturing’ hadden. In sommige teams werden afspraken steeds minder goed nagekomen en wisten collega’s van elkaar niet meer wat hij of zij aan het doen was. Dat allemaal onder het mom van ‘we zijn nu immers zelfsturend’.

Een aantal medewerkers gaven zelfs aan zich onveilig te voelen in hun team. Omdat er nu geen formele teamleider meer was durfde juist niemand een collega aan te spreken als die zich niet hield aan afspraken. Men was gewoon te bang voor een vervelende confrontatie met naaste collega’s. Eén medewerker vertelde zelfs dat zij een collega had aangesproken op zijn gedrag en vervolgens de boodschap kreeg ‘kijk toch naar jezelf en je wilt toch niet de goede sfeer verstoren’.

 

Is de OR zelf klaar voor zelfsturing?

Ik vroeg hem wat de or heeft gedaan met deze signalen en aankeek tegen de verdere ontwikkeling van het ‘schitterende idee’. Ach zei hij…we hebben natuurlijk de signalen teruggegeven. Maar ..binnen de or zelf zijn ook al flinke stappen gezet, dat was best een hele klus. We hebben allemaal zelf toegegeven dat wij zelf ook niet altijd weten wat en hoe het beter kan. Eén ding weten wel en dat is het uitgangspunt dat we constructief willen blijven meewerken aan een schitterende organisatie.

 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie