Is de ondernemingsraad wel klaar voor zelfsturing?

Het onderwerp zelfsturing lijkt het belangrijkste thema voor de ondernemingsraad te zijn. Vaak zijn er vragen, heikele punten en dilemma’s die tijdens studiedagen aan de orde komen. Meestal zijn or-leden van mening dat de organisatie nog lang niet ‘klaar’ is voor zelfsturing. Er worden hiervoor veel argumenten aangedragen en vooral gepraat over meningen, beelden en persoonlijke ervaringen.

Toch rijst ook de vraag; ‘is de ondernemingsraad zelf wel klaar voor de zelfsturende organisatie? Wat belangrijke punten zijn ga ik beschrijven in een aantal blogs.

  1. Om te beginnen…praat binnen de or zelf over het begrip zelfsturing.  Het is belangrijk dat or-leden zelf praten over het begrip ‘zelfsturing’ Wat verstaat ieder or-lid daar nu onder?  Welke beelden heb je daar nu bij? Heb je (vroegere) ervaringen die bepalen hoe je nu aankijkt tegen deze ontwikkeling? Praat met elkaar en vraag vooral door als je een verrassend antwoord krijgt. Bewaak het gesprek en voorkom   dat het gaat over een uitwisseling van meningen en (voor)oordelen. Beschouw de ondernemingsraad maar als het “Madurodam’ van de organisatie en haal uit het gesprek de belangrijkste thema’s, vragen en dilemma’s. Wat voor jullie als ondernemingsraad belangrijk is, zo is dat ook voor medewerkers.
  2. Ten tweede, blijf goed contact houden met je achterban en weet wat de belangrijkste thema’s zijn als het gaat om de ontwikkeling van zelfsturing. Dit kun je gestructureerd gaan aanpakken door binnen de ondernemingsraad een aantal ‘scherpe vragen’ te bedenken. Vervolgens bevraag je ieder 5 collega’s over deze vragen. Inventariseer samen de uitkomsten hiervan tijdens jullie  studiedag of vergaderdag.  je kunt het onderwerp vervolgens steeds verder en breder onderzoeken. Je kunt vragen naar beleving van medewerkers en op een ander moment weer naar feitelijke situaties. Vraag vooral ook managers en leidinggevenden naar hun dilemma’s. Een andere belangrijke vraag op jullie lijstje kan zijn “wordt er binnen teams gesproken over wat iedereen verstaat onder het begrip zelfsturing”?

20150108_142108 kopie

Agendeer het onderwerp in ieder geval structureel op de agenda en kom eens uit je stoel!

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie