Hieronder een greep uit onze klantreacties:

Sinds enkele jaren worden wij als ondernemingsraad begeleid door Saskia. We zijn heel blij met haar! Zij bereidt de trainingen heel goed voor en weet een gevarieerd programma neer te zetten met de thema’s die we aandragen. Haar kracht is echt dat ze oog heeft voor de groep en het individu en ze weet ons als team elke keer weer verder te brengen. We komen uit de training terug met concrete plannen om ons OR werk te verbeteren. Ik raad Saskia echt aan als je getraind wilt worden op inhoud en proces.

Annet Eisses, Ondernemingsraad Eleos

In 2015 en 2016 hebben wij, de ondernemingsraad van de Rooyse Wissel, tijdens onze studiedagen gebruik mogen maken van de kennis en ervaring van Saskia.
Wij hebben dit als zeer prettig en leerzaam ervaren. Zij heeft door haar flexibele opstelling goed kunnen aansluiten bij de thema’s waar wij als ondernemingsraad op dat moment mee bezig waren (zelfsturing en veranderende rol van de or, nieuw organiseren). Saskia’s enthousiasme en proactieve houding werken aanstekelijk en heeft ons gestimuleerd in het realiseren van onze doelen.

George van de Vorle, voorzitter OR De Rooyse Wisselwww.derooysewissel.nl

corpolitie-logo-cb246695Saskia leerden wij via een cursus sociale media kennen en we zijn door haar vakkennis geraakt. Nu analyseert en adviseert ze ons op het gebied van strategische communicatie. En dat leidt tot een geweldige verdiepingsslag. We willen haar niet kwijt!

Cristel Willems, communicatie Dagelijks Bestuur COR Nationale PolitieGa naar website

6032e4_1a932e674fe744c99a33b9c413b75b28“Saskia is een sprankelende trainer. Door een gedegen voorbereiding en prettige beeldende werkvormen zijn de trainingen van Saskia heel inspirerend. In een tweedaagse training ‘futuriseren’ heeft Saskia ons als OR begeleid naar een blik in de toekomst. Dit heeft ons houvast gegeven om in chaotische tijden vanuit onze eigen visie toekomstgericht te kunnen adviseren”

Astrid van der Wekken; voorzitter OR Accare Drenthe/overijselGa naar website

6032e4_1a932e674fe744c99a33b9c413b75b28“Door de aanpak van Saskia worden wij als OR gestimuleerd om “out of the box” én in scenario’s te denken. Hierdoor vallen ontbrekende puzzelstukjes op hun plek. Het helpt de OR vanuit medewerkersperspectief een strategische agenda op te stellen, die aanvullend werkt op het beleidsplan van onze GGZ-jeugd-organisatie, nu en in de toekomst!”

Yvonne Valent, ambtelijk secretaris OR Accare Drenthe/Overijssel en OR Accare Universitair CentrumGa naar website

heldring“Als OR OGHeldring maken wij al jaren gebruik van de kennis van Saskia Reijnen. Een enkele keer hebben wij een uitstapje naar een andere organisatie gemaakt, maar niets voldoet aan de kennis en kunde van Saskia Reijnen. Als OR kunnen we steeds vertrouwen op de groei die zij onze OR laat doormaken. Saskia is iedere OR aan te raden!”

Rini Cocu, voorzitter Centrale Ondernemingsraad CONRISQ-groep en voorzitter OR OGHeldring StichtingGa naar website

logo_dichterbij“Wat naar mijn mening pinq bijzonder maakt is de persoon Saskia Reijnen.

Als Centrale Ondernemingsraad wilden we zichtbaarder en bereikbaarder zijn voor zowel de Ondernemingsraden van Dichterbij als voor de medewerkers. Via een van de Ondernemingsraden die al ervaring had met de werkwijze van Saskia Reijnen, was het contact snel gelegd. Dit heeft er toe geleid dat op zeer korte termijn zowel de Centrale Ondernemingsraad als de 11 Ondernemingsraden van Dichterbij samen een communicatieplan hebben opgezet rondom medezeggenschap en welke middelen (o.a. sociale media) we hier voor zouden kunnen gebruiken .We hebben daarvoor gezamenlijke trainingsdagen georganiseerd, maar ook per Ondernemingsraad is er individuele ondersteuning geweest door Saskia Reijnen. Het resultaat was dat de onderlinge samenwerking, waarbij er gebruik gemaakt werd van elkaars expertise, het halen en brengen van informatie een enorme “boost” heeft gekregen; waren we eerst 12 afzonderlijke eilanden nu is er één medezeggenschap binnen Dichterbij die elkaar weten te vinden en als een blok optreden indien nodig. Ook naar buiten toe stralen we meer en meer eenheid uit, denk hierbij aan berichtgevingen, logo, visie en werkwijze.

De organisatie Dichterbij heeft de positieve resultaten hiervan ondervonden en zowel de medewerkers als de organisatie varen er wel bij. Dit was zeker niet tot stand gekomen als we geen gebruik hadden gemaakt van de energieke, enthousiaste, en doortastende manier van werken van Saskia Reijnen die vooral gefocust was op de doelen die behaald moesten worden”.

Henk Haenraets, voorzitter Centrale Ondernemingsraad DichterbijGa naar de website

6032e4_4be7b88f6cec46af8bdd08b4faa367c9“Saskia houdt ons als OR al vanaf 2010 op een creatieve, confronterende en inspirerende manier een spiegel voor waardoor wij met nieuwe inzichten terugkomen van een training. Wij zijn daardoor beter in staat bewust onze rol als OR te kiezen in een proces.”

OR Protestantse Zorggroep Crabbehoff Ga naar de website

6032e4_99dc61a5191f4459862aa09787727367“De OR van Bevolkingsonderzoek Oost heeft gebruik gemaakt van Saskia’s specifieke kennis over de inzet en het gebruik van social media.Saskia heeft ons tijdens een eendaagse maatwerktraining meegenomen in de wondere wereld van social media. Zij heeft ons niet alleen heel enthousiast gemaakt. Zij heeft ons ook geleerd hoe wij de verschillende vormen van social media kunnen gebruiken. Daarnaast heeft Saskia op ons verzoek over social media een presentatie gehouden tijdens onze jaarvergadering. De reacties vanuit de achterban waren heel positief.Eén ding is duidelijk; door

haar professionele aanpak en begeleiding zijn wij ondertussen vol vertrouwen van start gegaan”

Martine Pipicelli, ambtelijk secretaris OR Bevolkingsonderzoek OostGa naar de website

6032e4_409add6ef94a461984e6f2e69c1f9aaf“Jij hebt voor PLUS Retail Oost vanaf 2010 verschillende OC-trainingen verzorgd. De trainingen waren interactieve trainingen welke goed waren afgestemd op de behoefte van de individuele deelnemers/totale groep. Jouw werkwijze spreekt ons zeer aan om uiteenlopende redenen. Je specifieke vakkennis (medezeggenschap, sociale media), jarenlange ervaring, grote netwerk, wijze van kennisoverdracht (rustige communicatie) en enthousisme hebben ervoor gezorgd dat wij veel geleerd hebben. Tevens ben je goed in staat de juiste toon te vinden. Hiermee heb je veel medewerking/vertrouwen gekregen van de deelnemers”

Wim Jansen, voorzitter OC/ rayon controler Plus Retail Oost2014Ga naar de website

6032e4_90e23a9827984c30aa670a99b4f8ae63Vanuit de ESF-actieE “sociale innovatie” heeft Saskia ons 9 maanden geadviseerd en begeleid bij ons project “slimmer vergaderen”. Zij deed dat enthousiasmerend en inspirerend, het was dan ook heel prettig samenwerken, waarbij de doelstellingen duidelijk voor ogen werden gehouden. Er zijn mooie resultaten bereikt: de vergadercultuur is verbeterd en de vergaderkosten zijn substantieel gedaald!

Henny Duine, beleidsmedewerker Novadic Kentron 2013Ga naar de website

vakmedianetEnkele quotes van deelnemers over de opleiding “strategisch inzetten van sociale media door de OR:
“inspiratievol!”
“leerzaam”
“Leuke cursus, motiveert om aan de slag te gaan”
“Een boeiende dag met nieuwe inzichten die ik in de praktijk ga brengen”

Opleidingen Vakmedianet2010 - 2016Ga naar de website

6032e4_083af13f83ac4923842c8e82b6b1a2b9Saskia was 11 jaar werkzaam als adviseur, trainer en coach bij Odyssee organisatieontwikkeling en medezeggenschap. Zij kenmerkt zich door een hoge mate van professionaliteit. Zij is iemand die weet wat belangrijk is voor klanten en daarna handelt. Iemand die met humor en en creativiteit groepen naar haar hand zet. Een betrouwbare vakvrouw en energieke collega!

Lies de Vries Manager Odyssee Medezeggenschap2011Ga naar de website

6032e4_eb51518ded97441ab658efe7be901772Saskia is in staat geweest gedurende de afgelopen jaren onze OR op een hoger plan te trekken. Haar aanpak kenmerkt altijd een verrassende werkwijze, waarbij theorie en praktijk elkaar afwisselen. Leuk afwisselend en leerzaam!

Almira de Jong, voorzitter Bureau Jeugdzorg Friesland2011Ga naar de website

6032e4_bf3124e20372422db4dd935b6e67c857Saskia Reijnen hield een lezing over het gebruik van sociale media. Saskia heeft veel ervaring met social media en ze heeft als adviseur / trainer van onder andere ondernemingsraden daarop een heldere visie ontwikkeld. Ze kan er bovendien bevlogen over vertellen.

Mario Hoogendoorn CMHF 2013Ga naar de website

6032e4_4459d58be89e48bf816d482558610c2aSaskia heeft een innovatieve visie op de ontwikkeling van medezeggenschap en de ontwikkeling van zelfsturing binnen organisaties. Zij weet mensen te verrassen door haar creatieve aanpak, door goed te luisteren, mee te denken en waar nodig te confronteren. Een kanjer en van harte aanbevolen!

Jumbo Klercq CEO The Elephant in Diversity B.V. 2016Ga naar de website

6032e4_e553297f7ecb492dad174af149d3045a@saskiareijnen Je hebt toch wel wat teweeg gebracht. Half Driegasthuizengroep zit sinds maandag op Yamme

Angela Jansen, bestuurder/directeur Driegasthuizengroep2014Ga naar de website

6032e4_e553297f7ecb492dad174af149d3045aHoi @saskiareijnen, we zijn volop bezig met sociale media ;yammer heeft zijn plek gevonden binnen #driegasthuizengroep

Maikel Stolte, hospitality manager Driegasthuizengroep2014Ga naar de website

gdSaskia heeft haar functie van stafmedwerker “Integrale Kwaliteitszorg en Zelfsturing” met enthousiasme en vasthoudenheid ingevuld in een periode dat de organisatie, vanwege reorganisatie, onder druk stond. Haar functie betrof het opzetten en begeleiden van verbeterteams en het begeleiden van het management bij de invoering van zelfsturende teams.

Frens Westebrink, Sectordirecteur laboratorium Gezondheidsdienst voor DierenGa naar de website
Ellie Hofmans en Karin van der Steen OR Kleur Dichterbij2013Ga naar de website