20150108_142108 kopie

Hartelijk welkom op deze site!

slider2

Ter introductie

Ik heb meer dan 15 jaar ervaring als OR adviseur, trainer en teamcoach. Thema’s: organisatieontwikkeling, teamontwikkeling en  leiderschap.  De veranderende rol van de OR in een omgeving van zelforganisatie heeft mijn bijzondere interesse. Ik heb al veel OR-en en organisaties begeleidt bij deze ‘zoektocht’. Lees hier meer over mij.

Leiderschap binnen de OR

De kwaliteit van de OR hangt mede samen met de kwaliteit van het leiderschap in de OR zelf. Het gaat hierbij om het leiderschap van ieder OR-lid en niet alleen van de voorzitter en/of dagelijks bestuur. Kortom, zet het onderwerp op de agenda en kies voor de ontwikkeling van de OR zelf, de inhoud komt dan vanzelf wel. Lees hier meer en ga het gesprek aan met elkaar!

Referenties van klanten

Training & coaching is een flinke investering in tijd en geld. Daarom is een maatwerktraining een goede keuze omdat het perfect aansluit bij jullie doelen. Een helder omschreven programma is mooi, maar het gaat er vooral om hoe je dat tijdens de training ervaart. Lees hier wat klanten van mijn begeleiding vinden.

Mijn expertise

OR & zelfsturing

Over ‘zelfsturing’ heeft iedereen wel een mening, ook OR-leden. De kunst is om als OR een verbindende rol te vervullen, de WOR gaat je daar niet bij helpen. Wil je daarvoor meer handvatten hebben én reflecteren op de veranderende rol van de OR zelf? Lees dan niet te veel boeken, maar neem contact op;)

OR & training

Een OR moet van alle markten thuis zijn. Het is belangrijk te investeren in het team, dat gaat namenlijk niet  vanzelf. Een ‘maatwerktraining’ voor de gehele OR is daarom onmisbaar. Met plezier kom ik vrijblijvend kennismaken en vertellen over hoe ik dat aanpak. Lees hier ervaringen van andere ondernemingsraden.

OR & advies

Uitgangspunt is dat medewerkers zelf betrokken worden bij belangrijke veranderingen, zeker als dit impact heeft op het eigen werk. Uiteraard heb je als OR ook wat te vinden over veranderingen binnen de organisatie. Wil je hulp bij het formuleren van een inhoudelijk goed advies of procesbegeleiding? Ik doe dat graag!

Pitchen & Vloggen

Pitchen is kort en krachtig je boodschap uitdragen. Vloggen is laagdrempelig en kost weinig tijd. Als je kunt praten, kun je ook vloggen. Kortom, met pitchen en vloggen krijgt de OR pas echt een gezicht! Zet jezelf eens op de kaart en pak het eens anders aan. Waarom nog langer wachten? Je kunt er morgen mee beginnen!

Mijn artikelen

Voor snel contact.

0 + 2 = ?

Lees hier het hele artikel Zelforganisatie en de rol van de OR uit OR & Communicatie februari 2018. Samen met het artikel ‘Is de OR zelf wel klaar voor zelfsturing?’ een mooi tweeluik!

Lees hier het artikel ‘Communicatie met Whatsapp’ uit OR & Communicatie december 2017