Inleiding

Zelfsturing* is een “hot-topic” binnen organisaties en raakt iedereen! Nieuw leiderschap, cultuurverandering en de wens om een lerende organisatie te zijn gaat allemaal niet vanzelf. Medewerkers en or-leden ervaren juist nu veel onrust en onduidelijkheid. Er zijn zeker ook successen en goede voorbeelden waarbij medewerkers daadwerkelijk meer autonomie en eigenaarschap ervaren. Maar..hoe staat het eigenlijk met het overdragen van bevoegdheden? Is dat ook geregeld?

Eén ding is zeker: de or is nu belangrijker dan ooit!

Om te beginnen is het belangrijk te weten welke strategie je moet ontwikkelen richting bestuurder, managers en medewerkers. Waar ligt de focus van de OR en hoe doe je dat concreet? Hoe pak je een nieuwe rol en laat je zien wat de unieke meerwaarde is van de or als het gaat om de ontwikkeling van zelfsturing.

Welke omslag in denken vraagt dat van OR-leden zelf?

Alleen praten over zelfsturing is niet meer genoeg, je hebt handvatten nodig en bruikbare instrumenten om als or echt invloed te hebben op de ontwikkeling zelfsturing. Dat is nu beschikbaar en krijg je aangereikt. Met behulp van dit instrument kun je een diagnose maken van je organisatie. Zo kun je als or nog scherper focussen op de belangrijkste thema’s en bepaal je je strategie richting Raad van Bestuur, management en medewerkers. Je ontdekt ook wat je zelf nog te doen hebt binnen de or.

(*maar ook zelforganisatie, autonome teams, regelvrije teams)

Instrument ‘Regie over zelfsturing’

Rode draad van deze studiedag is het gebruik van het instrument ‘Regie over zelfsturing'(c). De vragenlijst is speciaal ontwikkeld voor ondernemingsraden en is onderverdeeld in zes thema’s:

 • Organisatie
 • Leiderschap
 • Teams
 • Medewerkers
 • Communicatie
 • Cultuur

Je maakt met behulp van het instrument een analyse van de huidige en de de gewenste situatie.

 1. Waar staat onze organisatie nu als het gaat om de ontwikkeling van zelfsturing (Ist)?
 2. Hoe zouden we het in de toekomst willen (Soll)?

Daarna bepaal je wat je als or moet gaan ondernemen.

Programma

Interactieve inleiding zelfsturing

 • Essenties van zelfsturing; o.a. het herverdelen van bevoegdheden
 • Verkenning van verschillende begrippen; zelfsturing, zelforganisatie, autonome teams etc.
 • Waarom kiest een zorgorganisatie voor zelfsturing?
 • Wat levert zelfsturing op; doelen en resultaten?
 • Dilemma’s, randvoorwaarden en kritische succesfactoren
 • ‘Good practices’ binnen de zorg
 • Zelfsturing; cultuurverandering en ‘nieuw’ leiderschap

Zelfsturing; betekenis voor de or

 • Veranderde rol van de OR; van inhoud naar proces
 • Experimenten en nieuwe vormen van directe participatie.
 • Aansprekende voorbeelden uit de praktijk

Invloed op zelfsturing binnen je eigen organisatie

Ter voorbereiding hiervan heb je een 0-meting gedaan met behulp van het instrument “Regie over Zelfsturing” ©

 1. Eerste beeldvorming en analyse van de ontwikkeling van zelfsturing in de eigen organisatie.
 • Belangrijkste ontwikkelpunten in de eigen organisatie
 • Zorgen en dilemma’s van or en medewerkers
 • Veranderkracht; kunnen en willen leidinggevenden én medewerkers veranderen?
 • Welke rol wordt van de or gevraagd?

Uitwerken OR-strategie en plan van aanpak

 • Strategie (wat is de or-focus en vanuit welke rol)
 • Uitwerken plan van aanpak (hoe) richting bestuurder, management en medewerkers
 • Randvoorwaarden bepalen (wat heeft de or aan middelen en faciliteiten nodig?)
 • Succesfactoren van de or bepalen (quick scan)
 • Hoe verder na vandaag?