Zelfsturing: neem de regie!

Dit artikel lezenDe artikelen zijn in 2015 gepubliceerd in
OR &communicatie en ORInformatie. De vakbladen voor de medezeggenschap! Download ze geheel vrijblijvend en laat weten wat je vindt.