Welkom bij de test: OR: is de organisatie klaar voor zelfsturing?Hieronder vindt u een aantal vragen. Vul de antwoorden in.

Naam Organisatie E-mail
Medewerkers ervaren een open en duidelijke communicatie?
Medewerkers zijn in hoge mate zelfbewust?
Het is duidelijk waarom gekozen wordt voor zelfsturing?


Medewerkers durven problemen kenbaar te maken?
Binnen het zelfsturende team is geen hiërarchie?
De cultuur is "leren en ontwikkelen"?
De grondhouding van leidinggevenden is "vertrouwen" in medewerkers?
Het zelfsturende team heeft passende bevoegden zodat zij de taak kan realiseren?
Leidinggevenden geven duidelijk aan wat de kaders zijn van zelfsturing?
De organisatie is flexibel en heeft het vermogen om te veranderen?
Medewerkers nemen verantwoordelijkheid?
Er is tijd en aandacht voor het ontwikkelingsproces van zelfsturing?


Gefeliciteerd, u heeft deze quick scan helemaal ingevuld!