Welkom bij de test: OR: is de organisatie klaar voor zelfsturing?Hieronder vindt u een aantal vragen. Vul de antwoorden in.

Naam Organisatie E-mail
De grondhouding van leidinggevenden is "vertrouwen" in medewerkers?
Leidinggevenden geven duidelijk aan wat de kaders zijn van zelfsturing?
Medewerkers zijn in hoge mate zelfbewust?
De cultuur is "leren en ontwikkelen"?
Medewerkers nemen verantwoordelijkheid?
Er is tijd en aandacht voor het ontwikkelingsproces van zelfsturing?
Medewerkers durven problemen kenbaar te maken?
Medewerkers ervaren een open en duidelijke communicatie?
De organisatie is flexibel en heeft het vermogen om te veranderen?
Het zelfsturende team heeft passende bevoegden zodat zij de taak kan realiseren?
Binnen het zelfsturende team is geen hiërarchie?
Het is duidelijk waarom gekozen wordt voor zelfsturing?
Gefeliciteerd, u heeft deze quick scan helemaal ingevuld!