Welkom bij de test: OR: is de organisatie klaar voor zelfsturing?Hieronder vindt u een aantal vragen. Vul de antwoorden in.

Naam Organisatie E-mail
Medewerkers ervaren een open en duidelijke communicatie?
De cultuur is "leren en ontwikkelen"?
Medewerkers zijn in hoge mate zelfbewust?
Leidinggevenden geven duidelijk aan wat de kaders zijn van zelfsturing?
De grondhouding van leidinggevenden is "vertrouwen" in medewerkers?
Het zelfsturende team heeft passende bevoegden zodat zij de taak kan realiseren?
Medewerkers durven problemen kenbaar te maken?
Medewerkers nemen verantwoordelijkheid?
De organisatie is flexibel en heeft het vermogen om te veranderen?
Binnen het zelfsturende team is geen hiërarchie?
Er is tijd en aandacht voor het ontwikkelingsproces van zelfsturing?
Het is duidelijk waarom gekozen wordt voor zelfsturing?
Gefeliciteerd, u heeft deze quick scan helemaal ingevuld!