Welkom bij de test: OR: is de organisatie klaar voor zelfsturing?Hieronder vindt u een aantal vragen. Vul de antwoorden in.

Naam Organisatie E-mail
Medewerkers nemen verantwoordelijkheid?
Het is duidelijk waarom gekozen wordt voor zelfsturing?


Het zelfsturende team heeft passende bevoegden zodat zij de taak kan realiseren?
De grondhouding van leidinggevenden is "vertrouwen" in medewerkers?
Leidinggevenden geven duidelijk aan wat de kaders zijn van zelfsturing?
Binnen het zelfsturende team is geen hiërarchie?
Medewerkers zijn in hoge mate zelfbewust?
De organisatie is flexibel en heeft het vermogen om te veranderen?
Medewerkers durven problemen kenbaar te maken?
De cultuur is "leren en ontwikkelen"?
Medewerkers ervaren een open en duidelijke communicatie?
Er is tijd en aandacht voor het ontwikkelingsproces van zelfsturing?


Gefeliciteerd, u heeft deze quick scan helemaal ingevuld!