Welkom bij de test: OR: is de organisatie klaar voor zelfsturing?Hieronder vindt u een aantal vragen. Vul de antwoorden in.

Naam Organisatie E-mail
Er is tijd en aandacht voor het ontwikkelingsproces van zelfsturing?
Het is duidelijk waarom gekozen wordt voor zelfsturing?


Het zelfsturende team heeft passende bevoegden zodat zij de taak kan realiseren?
De cultuur is "leren en ontwikkelen"?
Medewerkers zijn in hoge mate zelfbewust?
Medewerkers nemen verantwoordelijkheid?
Binnen het zelfsturende team is geen hiërarchie?
De organisatie is flexibel en heeft het vermogen om te veranderen?
Medewerkers ervaren een open en duidelijke communicatie?
Leidinggevenden geven duidelijk aan wat de kaders zijn van zelfsturing?
De grondhouding van leidinggevenden is "vertrouwen" in medewerkers?
Medewerkers durven problemen kenbaar te maken?


Gefeliciteerd, u heeft deze quick scan helemaal ingevuld!