Welkom bij de test: OR: is de organisatie klaar voor zelfsturing?Hieronder vindt u een aantal vragen. Vul de antwoorden in.

Naam Organisatie E-mail
Medewerkers nemen verantwoordelijkheid?
Leidinggevenden geven duidelijk aan wat de kaders zijn van zelfsturing?
De cultuur is "leren en ontwikkelen"?
De grondhouding van leidinggevenden is "vertrouwen" in medewerkers?
Het zelfsturende team heeft passende bevoegden zodat zij de taak kan realiseren?
Binnen het zelfsturende team is geen hiërarchie?
Er is tijd en aandacht voor het ontwikkelingsproces van zelfsturing?
Medewerkers zijn in hoge mate zelfbewust?
Het is duidelijk waarom gekozen wordt voor zelfsturing?


Medewerkers ervaren een open en duidelijke communicatie?
Medewerkers durven problemen kenbaar te maken?
De organisatie is flexibel en heeft het vermogen om te veranderen?


Gefeliciteerd, u heeft deze quick scan helemaal ingevuld!