Welkom bij de test: OR: is de organisatie klaar voor zelfsturing?Hieronder vindt u een aantal vragen. Vul de antwoorden in.

Naam Organisatie E-mail
Binnen het zelfsturende team is geen hiërarchie?
De cultuur is "leren en ontwikkelen"?
Leidinggevenden geven duidelijk aan wat de kaders zijn van zelfsturing?
Medewerkers ervaren een open en duidelijke communicatie?
Er is tijd en aandacht voor het ontwikkelingsproces van zelfsturing?
Medewerkers zijn in hoge mate zelfbewust?
Het is duidelijk waarom gekozen wordt voor zelfsturing?


De grondhouding van leidinggevenden is "vertrouwen" in medewerkers?
De organisatie is flexibel en heeft het vermogen om te veranderen?
Het zelfsturende team heeft passende bevoegden zodat zij de taak kan realiseren?
Medewerkers nemen verantwoordelijkheid?
Medewerkers durven problemen kenbaar te maken?


Gefeliciteerd, u heeft deze quick scan helemaal ingevuld!