Welkom bij de test: OR: is de organisatie klaar voor zelfsturing?Hieronder vindt u een aantal vragen. Vul de antwoorden in.

Naam Organisatie E-mail
Medewerkers durven problemen kenbaar te maken?
Het zelfsturende team heeft passende bevoegden zodat zij de taak kan realiseren?
Er is tijd en aandacht voor het ontwikkelingsproces van zelfsturing?
Medewerkers nemen verantwoordelijkheid?
Medewerkers ervaren een open en duidelijke communicatie?
Medewerkers zijn in hoge mate zelfbewust?
Het is duidelijk waarom gekozen wordt voor zelfsturing?


De cultuur is "leren en ontwikkelen"?
Leidinggevenden geven duidelijk aan wat de kaders zijn van zelfsturing?
De organisatie is flexibel en heeft het vermogen om te veranderen?
De grondhouding van leidinggevenden is "vertrouwen" in medewerkers?
Binnen het zelfsturende team is geen hiërarchie?


Gefeliciteerd, u heeft deze quick scan helemaal ingevuld!