Welkom bij de test: OR: is de organisatie klaar voor zelfsturing?Hieronder vindt u een aantal vragen. Vul de antwoorden in.

Naam Organisatie E-mail
Leidinggevenden geven duidelijk aan wat de kaders zijn van zelfsturing?
Medewerkers ervaren een open en duidelijke communicatie?
Binnen het zelfsturende team is geen hiërarchie?
De cultuur is "leren en ontwikkelen"?
De grondhouding van leidinggevenden is "vertrouwen" in medewerkers?
Er is tijd en aandacht voor het ontwikkelingsproces van zelfsturing?
Medewerkers durven problemen kenbaar te maken?
De organisatie is flexibel en heeft het vermogen om te veranderen?
Medewerkers zijn in hoge mate zelfbewust?
Het zelfsturende team heeft passende bevoegden zodat zij de taak kan realiseren?
Het is duidelijk waarom gekozen wordt voor zelfsturing?


Medewerkers nemen verantwoordelijkheid?


Gefeliciteerd, u heeft deze quick scan helemaal ingevuld!