Welkom bij de test: OR: is de organisatie klaar voor zelfsturing?Hieronder vindt u een aantal vragen. Vul de antwoorden in.

Naam Organisatie E-mail
De organisatie is flexibel en heeft het vermogen om te veranderen?
Binnen het zelfsturende team is geen hiërarchie?
Leidinggevenden geven duidelijk aan wat de kaders zijn van zelfsturing?
Het zelfsturende team heeft passende bevoegden zodat zij de taak kan realiseren?
De grondhouding van leidinggevenden is "vertrouwen" in medewerkers?
Het is duidelijk waarom gekozen wordt voor zelfsturing?


Medewerkers ervaren een open en duidelijke communicatie?
Medewerkers durven problemen kenbaar te maken?
Medewerkers zijn in hoge mate zelfbewust?
De cultuur is "leren en ontwikkelen"?
Er is tijd en aandacht voor het ontwikkelingsproces van zelfsturing?
Medewerkers nemen verantwoordelijkheid?


Gefeliciteerd, u heeft deze quick scan helemaal ingevuld!