Betrouwbare adviseur, bevlogen trainer en procesbegeleider met een frisse kijk op de ontwikkeling van zelfsturing, faciliterend leiderschap, cultuurverandering én veranderende rol van de ondernemingsraad.
Focus op visie, teamontwikkeling en verbindende communicatie. Verbindt veranderprocessen met de veranderende rol van de ondernemingsraad.
Inspireert graag hoe  je vernieuwing concreet vorm kan geven én wat daarbij belangrijk is.
Kernwoorden: leerproces, interactief, actief, leren met plezier, soms op bijzonder plaatsen.
Publiceert hierover in de vakbladen. In 2017 ook weer te ontmoeten op de landelijke or-congressen.

Kwaliteit

  • Registratie MZ-register
  • Erkend opleider CRKBO

6032e4_23589ffd4e304e259965ce1932ad2e5a

Werkwijze

Ik zorg voor een professionele aanpak en maak waar wat ik beloof. Dat doe ik op een heldere en creatieve wijze. Ik kom graag en uiteraard geheel vrijblijvend eerst persoonlijk kennismaken om uw vraag te bespreken, te analyseren en zorgvuldig te plaatsen binnen de context van uw organisatie. Op basis van dit gesprek kunt u altijd rekenen op maatwerk. Dat doe ik door uw vraag concreet te vertalen in een adviestraject en/of trainingsprogramma. Daarin omschrijf ik compact uw vraag, en het gewenste resultaat vertaald in doelen en werkwijze. Uiteraard is uw investering glashelder.

Visie op medezeggenschap: “medezeggenschap is van iedereen”!
Medezeggenschap is niet iets wat je achteraf toevoegt, maar geborgd in het het primaire werkproces. De aandacht moet uitgaan naar de ontwikkeling van de professional binnen de eigen werkplek.

Rol van de ondernemingsraad
Medezeggenschap  is van iedereen en niet het unieke domein van de ondernemingsraad.

De ondernemingsraad is een essentiële partner om het proces van de ontwikkeling van participatie en zelforganisatie mede te ontwikkelen. De ondernemingsraad levert een bijdrage aan empowerment van medewerkers, openheid en vertrouwen.