Instrument voor de OR Regie over zelfsturing

Instrument “Regie over zelfsturing ©

Het instrument “Regie over zelfsturing“ ©  is speciaal ontwikkelt voor ondernemingsraden. De vragenlijst is onderverdeeld in zes thema’s (organisatie, leiderschap, medewerkers, teams , communicatie en cultuur).

Je maakt met behulp van het instrument een analyse van de huidige en de gewenste situatie;

1 Waar staat onze organisatie nu als het gaat om ‘zelfsturing’ (IST)?

  1. Hoe zouden we het in de toekomst willen?(SOLL)

Daarna bepaal je wat je als or moet gaan ondernemen.

Werkwijze

  1. Voorafgaande een studiedag ontvang je de vragenlijst.
  2. De vragenlijst vul je 2x in, zowel de ‘ist’ als de ‘soll’ situatie.

De vragenlijst kun je op verschillende manieren invullen, b.v.:

  • als Dagelijks bestuur
  • als commissie
  • als or
  • samen met je achterban en/of bestuurder
  1. Je neemt de uitkomst mee naar de studiedag.
  2. Tijdens de studiedag bespreken we de analyse
  3. Je maakt een plan (op hoofdlijnen) om te bepalen wat or-thema’s zijn en hoe de organisatie van ‘Ist’ naar ‘Soll’ komt. Je beschrijft vooral wat de OR zelf aan activiteiten moet ondernemen om deze doelen te bereiken.